Slavnostní předání zrekonstruovaného domu Doubravan

Ve středu 19. listopadu se v 10 hodin uskuteční slavnostní předání zrekonstruovaného objektu části A někdejšího hotelového domu Doubravan v Orlové-Lutyni. Město tak díky rekonstrukci získalo 121 nových bytů pro příjmově vymezené osoby. Třináct z nich je tzv. upravitelných pro potřeby občanů postižených pohybově, zrakově, sluchově, mentálně, ale i osoby pokročilého věku. Město na tuto rekonstrukci získalo dotaci ve výši 66,5 mil. Kč, celkové náklady představují částku 104 mil. Kč. (www.muor.cz)