Vysílání zpráv na Hitrádiu Orion

Od 6.00 do 11.00 hod. budu připravovat a číst zprávy ve vysílání hitrádia Orion.

 

www.hitradioorion.cz